Řekli o psech... (přes psy o lidech a jiném...)

 

 Goethe (převzato z časopisu Reader's Digest 5/95): Všechny opravdu moudré myšlenky byly už bezpočtukrát vysloveny. Abychom si je opravdu osvojili, musíme je znovu a znovu poctivě promýšlet. Jedině tak se stanou pevným základem naší osobnosti.

 

Roger Caras: Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný.

 

Ann Landers: Neber obdiv svého psa jako nezvratný důkaz toho, že jsi báječný.

 

Franklin P. Jones: Kdo neví, jak chutná mýdlo, nikdy nekoupal psa.

 

(autor neznámý): Jestliže je tvůj pes tlustý, nemáš dostatek tělesného pohybu.

 

(autor neznámý): Cílem mého života je stát se tak dobrým člověkem, jak si můj pes myslí, že jsem.

 

Sigmund Freud: Psi milují své přátele a koušou své nepřátele, na rozdíl od lidí, kteří nejsou schopni čisté lásky a vždy míchají dohromady lásku a nenávist.

 

Michel de Montaigne: Uvážíme-li, že nás všechny v tomto paláci ke své službě ubytoval tentýž Pán a že zvířata jako my náležejí do jeho rodiny, předpisuje nám teologie jistou lásku a úctu k nim právem.

 

Bhagavadgíta: Ti, kdož poznali Ducha, dívají se stejně na kněze, obdařeného učeností a pokorou, jako na slona, psa nebo žebráka.

 

Šalamoun: Pečuje spravedlivý o život hovádka svého, srdce pak bezbožných ukrutné jest.

 

Božena Němcová: Děti a psi hned poznají, kdo je má rád.

 

George Gordon Byron: Pes se vyznačuje krásou bez ješitnosti, silou bez krutosti a lidskými ctnostmi bez lidských vad.

 

José Ortega y Gasset: Žena má vždycky spadeno na něčí duši, ať je to duše muže, dítěte nebo psa. Muži se spokojují s tím, že  baží po těle.

 

Columella: Quis famulus amantior domini quam canis? Který služebník miluje pána více než pes?

 

Martina (www. appenzell-beatrix.cz) - převzato ze vzkazu v naší "knize návštěv" ze dne 30.01.2011: Před lety jsem hodně poslouchala předscény Wericha s Horníčkem, a nemůžu zapomenout na jeho krátké pojednání o převtělování: "byl jsem balvan - pak ze mě udělali patník - a pak jsem byl pes .... abych se pomstil" V jeho provedení naprosto úchvatné :)
 

August Strindberg: Lidé, kteří chovají psy, se mi hnusí. Jsou to zbabělci, kteří nemají odvahu pokousat vás sami.

 

Jeffrey Masson: Pes a člověk mohou vytvořit tak silný vztah proto, že dokážou vzájemně pochopit své citové reakce. Pes má možná větší radost ze života než my, a tento pocit z něj vyzařuje natolik silně, že se z něj těšíme i my lidé.

 

Edward Abbey: Pokud je nejlepším přítelem člověka jeho pes, tak se ten pes dostal do potíží.

 

John Steinbeck: Spatřil jsem v psích očích prchavý výraz pobaveného pohrdání a jsem přesvědčen, že psi si v podstatě myslí, že lidé jsou blázni.

 

Edward Hoagland: Chcete-li mít ze psa skutečnou radost, neměli byste se pokoušet vychovat ho tak, aby byl tak trochu člověk. Vtip je v tom, nebránit se možnosti, že se vy stanete tak trochu psem.

 

Honoré de Balzac: Láska by měla být vysoce výběrová. Až dosud se však lidé páří podle stejných zákonů jako zatoulaní psi.

 

Jean Anouilh: Mládenec si žije jako král a umírá jako pes, ženatý žije jako pes a umírá jako král.

 

Božena Němcová: Moudrý člověk v hádce ustoupí, ale prudký pes přichází vlku pod zub.

 

Mark Twain: Pes, kterého jsi uzdravil, tě nikdy nepokouše. V tom je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.

 

Elian J. Filbert: Psi mají jednu chybu - věří lidem.

 

Julius Zeyer: My z hlíny jsme a z hlíny zvíře jest, tak společnou nám naše matka zem.

 

Ann Tylerová: Představte si, co si o nás musí myslet! Přijdeme ze samoobsluhy s ohromnou hromadou věcí - kuřata, vepřové, půl krávy. Určitě nás mají za největšího lovce na světě!

 

(autor neznámý): Dát psovi kost není laskavost. Laskavost je podělit se o kost, když máš hlad jako pes.

 

Ben Williams: Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej.

 

James Thurber: Kdybych věřil na nesmrtelnost, bylo by jisté, že znám dost psů a jen velice málo lidí, kteří se dostanou do nebe.

 

Gene Hill: Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata.

 

Phil Pastoret: Jestli si myslíte, že psi neumějí počítat, zkuste si dát do kapsy tři suchary, a potom dejte Fidovi jenom dva.

 

Samuel Buttler: Na psí společnosti je nejlepší to, že ze sebe můžete udělat šaška, a pes vás nejen nebude plísnit, ale bude šaškovat společně s vámi.

 

Josef Fousek: Pán Bůh nám dal v podobě psa opravdového přítele, neboť věděl, že takového mezi lidmi nenalezneme.

 

(autor neznámý): Jestliže v ráji nejsou psi, potom chci po smrti jít tam, kam odešli oni.

 

(autor neznámý): Jestliže je láska nesmrtelná, pak pevně věřím, že se po smrti setkám se všemi psy svého života, kdyby pro nic jiného, tak pro to moře lásky, která nás spojovala.

 

Lord Byron: Přítel z nejspolehlivějších, první při uvítání, nejodhodlanější při obraně.

 

Americká společnost na ochranu zvířat: Když se nemůžete rozhodnout mezi ovčákem, setrem a pudlem, pořiďte si všechny - vezměte si voříška!

 

Cyril Šedý: Pes pozná dobrého člověka. Jenže co mu dá námahy, než takového výjimečného jedince najde.

 

Tristan Bernard: Nejoddanější přátelé jsu jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí.

 

Scheitlin: Kdo se chce tázati duše zvířete, musí se umět tázati.

              Kdo chce duši zvířete pochopiti, musí sám mít duši.

 

(autor neznámý): Za peníze si můžeš koupit docela dobrého psa, ale nekoupíš si zavrtění jeho ocasu.

 

Dr. Tom Cat: Abychom získali správnou představu o své důležitosti, měl by každý mít psa, který ho bude zbožňovat, a kočku, která ho bude ignorovat.

 

(autor neznámý): Je to váš přítel, váš společník, váš obránce, váš pes. Vy jste jeho život, jeho láska, jeho vůdce. Bude váš, věrný a oddaný, do posledního úderu srdce. Jste mu povinován zasloužit si takovou oddanost.
 

(autor neznámý): Člověk si vybere psa, ale pánem je ten, koho si vybere pes.

 

Lord Byron: Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností.

 

Carol Lea Benjamin: Ať byl jeho pes vycvičený, nebo ne, vždy byl na úrovni.

 

Donald McCaig: Každé lidské dítě se musí učit poznávat vesmír znova. Každé štěně nese v sobě celý vesmír. Lidé zvěčňují svou moudrost - ukládají ji v muzeích, v knihovnách, odborníci se jí učí. Psí moudrost je v jejich krvi a kostech.

 

John Holmes: Psi nejsou "téměř lidé" a neznám větší urážku psí rasy, než ji takto popsat.

 

 James Thurber: Pes je zřídka úspěšný při pozdvihování člověka na vlastní úroveň bystrosti, ale člověk často stáhne psa dolů, na svou vlastní úroveň.

 

Gerald Solomon (kongresman): Můj pes dokáže chrchlat jako kongresman, aportovat jako vojenský sluha, žebrat jako novinářka a hrát mrtvého jako recepční, když zvoní telefon.

 

Frank W. Mann jr. (převzato z časopisu Reader's Digest 7/95): Poradím vám docela slušnou zábavu: udělejte si seznam smyslových vjemů, které máte rádi. Nejenže si procvičíte mozek a paměť, ale začnete si oněch vzácných chvilek i vážit.

     Podívejme se na seznam oblíbených zvuků jednoho mého přítele: houkání vzdáleného vlaku, matka konejšící novorozeně, šustění listí na podzimní procházce, křik racků, noční vytí psa, absolutní ticho horského jezera při západu slunce, praskání ohně za chladného dne, hlasy fanoušků zpívajících na stadionu hymnu, zaskřípění pneumatik letadla při dosednutí na přistávací dráhu, manželčin hlas po ránu.

     Zkuste si sestavit seznam oblíbených zvuků, vůní či zrakových vjemů. Můžete se tak něco dovědět i o sobě.

 

la Fontaine: Jsme kvintesencí toho, co je na zvířatech dobré a zlé.

 

Karel Čapek: Kdyby psi dovedli mluvit, možná, že bychom se s nimi dohadovali tak těžce jako s lidmi.

 

Stanislav Jerzy Lec (z knihy Nové neučesané myšlenky; Odeon 1967): Jsem zvědavý, jestli si nějaké zvíře, když se dívá na nás, pomyslí: "Ecce homo!"

 

Stanislav Jerzy Lec (z knihy Nové neučesané myšlenky; Odeon 1967): Vyjte! Budete se cítit mladší o milióny let.

 

Sándor Petöfi: Osud je zbabělý pes - lekne se, když na něj dupneš.