AXIR DNA profil.pdf (1,6 MB)

     Na lokusu PEZ 1 a PEZ 5 nebyly identifikovány všechny alely (z přednášky o DNA, která se uskutečnila po klubové výstavě v Rožnově pod Radhoštěm 2. června 2012, však víme, že to nijak neovlivňuje výsledek DNA profilu - alely nejsou identifikovány např. proto, že pes před provedením stěru kousal pamlsek, který obsahoval inhibitor, který zpracování vzorku ovlivnil...). Z rozboru DNA profilů Axirových rodičů je však zřejmé, že na místě PEZ 1 by měla být alela buď znovu 114, nebo 122, nebo 118; na PEZ 5 buď znovu 110 nebo 106.

     Zájemce o DNA profil si dovolujeme upozornit na článek zpracovaný pro KŠSP MVDr. Alenou Hovorkovou z Laboratoře molekulární genetiky GENSERVICE, s. r. o. (zveřejněném ve Zpravodaji č. 63/2012, vydaného v červenci 2012, str. 8), kde je zveřejněna souhrnná zpráva ke dni 31. 12. 2011 o DNA analýze mikrosatelitních lokusů za účelem určení inidividuální identifikace, ověřování původu a genetické diverzity plemene - celkový počet  vyšetřovaných jedinců našeho plemene od roku 2009 k výše zmíněnému datu byl 18 (nejedná se o 18 plemeníků - psů, je tím myšleno 18 zástupců plemene - tj. včetně fen). Vzhledem k datu Axir v těchto výsledcích tedy ještě nebyl zahrnut. 

      Na základě informací z článku si dovolujeme upozornit, že Axirův DNA profil obsahuje na lokusu PEZ 6 (kde 61% jedinců má už jen alely 184/184) i alelu 180; a na lokusu FH2010 (kde 61% jedinců má už jen alely 223/223) i alelu 231. Samozřejmě jen příroda určí, zda případní potomci zdědí právě tu odlišnou alelu, či nikoli, ale ta možnost tu je (na rozdíl od těch, co je nemají). Zároveň je však zřejmé, že i Sir patří ke skupině 78% jedinců s alelami 231/231 na lokusu PEZ 8 a k 55% s alelami 269/269 na lokusu FH2079. Na ostatních nezmiňovaných lokusech má alely, které již byly identifikovány i u jiných jedinců.

     Rádi zájemcům nabízíme zpracování tabulky počtu možných kombinací alel na daném lokusu u potomků - je možno použít jako jedno z hledisek pro výběr vhodného krycího psa. Máte možnost porovnat, který pes je z hlediska zachování genetické diverzity plemene vhodnější. Je však pochopitelně třeba znát i DNA profil feny. Nabídku berte jako přátelskou službu, i kdyby se nejednalo o našeho psa. Podobné rozbory nás baví! :-)