Zápisky z prvního čtvrtletí...

07.04.2014 23:28

... v "Prožili jsme...".