Vratíkovský kras

03.12.2012 21:33

Do "Prožili jsme..." zpětně vložen záznam z listopadového výletu (včetně odkazu na fotky...).