Prázdniny 2013

04.09.2013 21:15

... utekly jako voda, a bylo dobře: sluníčka letos bylo až nadbytek, ale aspoň rychle osychal kožich po koupání , a i když jsme museli poněkud pozměnit své plány, stihli jsme se i v rámci několika menších výletů podívat po krásách našeho okolí. Sir se koupal i v prameništi Svitavy, přímo pod balvanem, ke kterému se váže pověst pod tímto odkazem; i v řece Moravě - poté, co se v Litovli prošel přes třetí nejstarší funkční kamenný most v České republice; býval by se byl rád koupal i v Nečízu, ale ten nebyl přístupný; obdivoval morový sloup na náměstí před radnicí (zejména sochu Sv. Rocha s jeho psem Godardem); prošpacírovali jsme arboretum Bílá Lhota, stejně jako zámecký park v Čechách pod Kosířem, aby pak Sir vystoupal dokonce asi jako historicky první appenzell (a dle paní prodávající vstupenky i jako jeden z mála psů vůbec...) i na teprve v červnu otevřenou rozhlednu na Velkém Kosíři.

     Akcí, na kterou jsme se celý rok těšili, se pro nás stala i účast na V. APZ CUPu, tentokrát v Radíkově u Olomouce. Do oficiálního programu jsme se zapojili od sobotního odpoledne (appi aktivity a sranda soutěž), protože čtvrteční odpoledne jsme věnovali zabydlování a společnému venčení s fenkami (to bylo nějakého honění po poli a kličkování v lese mezi stromky!) a v pátek jsme vyrazili soukromě na cca sedmikilometrovou naučnou stezku na Svatém Kopečku (cestou se zastavili u studánky Jiřího Wolkera) a na zřícenině kláštera zvané Kartouzka) a odpoledne jsme (bez Sira, kterého jsme nechali odpočívat v chatce, aby nepřetěžoval před nedávnem namoženou nohu...) navštívili lanový park Veverák a olomouckou ZOO. Letos počasí přálo všem venkovním aktivitám včetně každovečerního posezení u ohně - každý si mohl popovídat s každým, opéct buřtíky, poslední noc se dokonce i zpívalo při kytaře! Seznámili jsme se s novými lidmi i psy, užili si příjemnou přátelskou atmosféru i přichystané soutěže... Bylo to prima - a pro příští rok nezbývá než doufat, že buď si to Veronika jako organizátorka s tím "jubilejním - a posledním! - ročníkem" rozmyslí, anebo se organizátorství ujme někdo jiný... :-)